New Type of Coronavirus (Covid-19) Precautions Info Text
Kullanıcı Sözleşmesi

Erçal Otomotiv İnşaat Nakliye Turizm Petrol San. Tic. LTD. ŞTİ. Hizmet Binaları* İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Erçal Otomotiv İnşaat Nakliye Turizm Petrol San. Tic. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binalarımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, ofis odaları, yedek parça odaları, showroom, çay ocakları, malzeme odaları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 36 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi Teknolojileri birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili kanun gereği; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, işyerinde gerek işveren gerek işçi açısından genel güvenliğin sağlanması ve yapılan işin işleyişinin takibi amacıyla hizmet binalarımızda sesli ve görüntülü kayıt yapılmaktadır. Ayrıca bu kayıtlar yasal mevzuatta öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreler kadar saklanacaktır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Erçal Otomotiv İnşaat Nakliye Turizm Petrol San. Tic. LTD. ŞTİ.’nin Eyüpsultan Mah. Mehmet Akif Cad. Yadigar Sok. No: 24 34885 Sancaktepe/İSTANBUL/TÜRKİYE yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden kvkk@ercal.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

* Erçal Otomotiv İnşaat Nak.Tur. Pet. San. Tic. LTD. ŞTİ.’nin Hizmet Binaları

İstabul ili Sancaktepe ilçesi Merkez Satış Ofisi Eyüpsultan Mah. Mehmet Akif Cad. Yadigar Sok. No: 24 34885 Sancaktepe/İSTANBUL/TÜRKİYE

Samsun ili Tekkeköy ilçesi Samsun Şube Satış Ofisi Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:1 Samsun-Ordu Karayolu, Tekkeköy Kavşağı Tekkeköy/SAMSUN/TÜRKİYE